merl & janice 2.JPG (49144 bytes)

 

 

                                 merl & janice 1.JPG (34893 bytes)

                                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                          My Buddy Merl

 

 

 

 

 

mybuddymerl.jpg (104448 bytes)

 

 

 

      

 

j & s at maritime.JPG (53285 bytes)                      

                       b & j studio e 1.JPG (154755 bytes)       

                  

 

j & s.jpg (64261 bytes)

 

bobby.jpg (35499 bytes)     

 

  gratefuldeadcyclopsani.gif (29449 bytes)

 

 

 

 

mateel 1.jpg (37195 bytes)